Om oss

Minnesappen Loci är en forskningsapp och med hjälp av den studerar vi effekter av minnesträning som utförs i den egna telefonen, vilket ger möjlighet att träna var och när som helst. Appen har tagits fram av minnesforskare vid Umeå universitet i samarbete med minnesatleter. Utvecklingen har Enheten för IT-stöd och systemutveckling stått för.

Lars Nyberg

Foto: Mattias Pettersson

Lars är professor i neurovetenskap vid institutionerna för Integrativ medicinsk biologi samt Strålningsvetenskaper och är föreståndare för Umeå center för funktionell hjärnavbildning (UFBI). Hans forskning rör bland annat minnesfunktioner och hur de förändras över livsspannet samt funktionell avbildning av den arbetande hjärnan, exempelvis med avseende på minne, åldrande, samt plastiska hjärnförändringar.
Lars har tillsammans med Idris Zogaj varit huvudansvarig för framtagandet av Loci-appen och är tillsammans med Carl-Johan Boraxbekk huvudansvarig för projektet.

Carl-Johan Boraxbekk

Foto: Mattias Pettersson

Carl-Johan är professor i kognitiv neurovetenskap vid Institutionen för strålningsvetenskaper vid Umeå universitet samt Danish Research Centre for Magnetic Resonance och är ansluten till Umeå center för funktionell hjärnavbildning (UFBI). Carl-Johans forskning rör bland annat neural plasticitet och förbättrad hjärnfunktion som undersöks t ex med funktionell hjärnavbildning efter olika typer av interventioner såsom fysisk träning och minnesträning, både i friska populationer och patientgrupper.
Carl-Johan är tillsammans med Lars Nyberg huvudansvarig för projektet.

Idriz Zogaj

Foto: Valton Qoqaj

Idriz var den första svensken som deltog i ett minnesmästerskap och idag är han förbundskapten för det svenska minneslandslaget som tagit flera världsmästartitlar, både individuellt och i lag. Idriz har lång erfarenhet av att lära ut minnesstrategier och har arbetat tillsammans med Lars för att ta fram appen.
Idriz lär dig minnestekniken locimetoden och ger värdefulla minnestips genom en serie filmer i appen.

Petra Sandberg

Foto: Ulrika Sahlén

Petra arbetar som post doc i kognitiv neurovetenskap vid Institutionen för strålningsvetenskaper samt Umeå center för funktionell hjärnavbildning (UFBI). Hon har en bakgrund inom kognitionsvetenskap, är disputerad inom psykologi och har ett huvudsakligt forskningsintresse inom kognitiv träning och plasticitet, åldrande och kognitiva förmågor.
Petra är ansvarig för datainsamlingen och den dagliga driften av projektet, och det är hon som svarar på de flesta frågor som skickas till loci@umu.se.