Om studien

I forskningsprojektet Loci – träna som en minnesmästare. Appbaserad minnesträning över det vuxna livsspannet vill vi undersöka effekterna av ett minnesträningsprogram i form av en app. Appen är framtagen av minnesforskare vid Umeå universitet tillsammans med Svenska minneslandslagets förbundskapten samt Enheten för IT-stöd och systemutveckling vid Umeå universitet.

Du som deltar i forskningsstudien får ladda ner en app till din telefon. Via filmer och texter i appen lär du dig en minnesteknik som utgår från visualisering. Tekniken används av minnesatleter, alltså de som tävlar i minne, för att komma ihåg stora mängder information. När du lärt dig tekniken får du träna på att använda den i ett minnesspel. Du börjar på en låg nivå och allt eftersom du blir bättre får du träna på att komma ihåg mer och mer. Du tränar alltid på din egen nivå. I början och slutet av perioden får du besvara enkäter och vid tre tillfällen får du göra minnestester.

Hur mycket ska man träna?

Tidsåtgång om du väljer att vara med i studien är tre månader från och med att du laddar ner appen och aktiverar den. Under den tiden vill vi att du tränar så mycket som möjligt, gärna en stund (ca tio minuter) varje dag. Målet är att bli så bra som möjligt utifrån dina egna förutsättningar. Det finns ingen övre gräns för hur mycket du får träna.

Kan jag vara med?

I denna studie söker vi deltagare som:

  • Har ett intresse av att träna minnet med appen under tre månader, en liten stund varje dag.
  • Inte tidigare har varit med i någon appbaserad minnesträningsstudie vid Umeå universitet.
  • Har en smarttelefon med tillgång till App Store eller Google Play (PlayStore).
  • Har tillgång till en e-postadress för att ta emot information om studien.
  • Kan förstå talad och skriven svenska.
  • Har fyllt 18 år.

Att vara med i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta utan att du behöver ange varför.

Vad händer med resultaten från studien?

  • Resultaten från studien sammanställs i en eller flera vetenskapliga artiklar som beskriver studien och den/de skickas sedan in för publicering i vetenskapliga tidskrifter.
  • Resultaten kan också komma att publiceras och presenteras i populärvetenskapliga sammanhang och på konferenser och seminarier samt på relevanta hemsidor t ex på Umeå universitet.
  • Inga enskilda deltagares resultat kommer att publiceras – endast sammanställningar.